Yorulmak OlmazМузыкант: Athena
Альбом: A New Religion?
Длина: 05:04
Стиль: Ska

Слова клипа Yorulmak Olmaz:

Бен hayatta hiç энгель tanýmadým
нэ varmýþ ки банде
dünyaya терс gelse желчи
Ян çizip umursamadým

нэ görmüþsem О’doðrudur
doðru бана göre zaten yoktur
ее kafadan БИР СЭС çýkar
kýyametler bundan копари яаа

yorulmak yorulmak olmaz olmaz
býkmadan usanmadan Девам йола

БИР düþsem baþka gün gün kalkýcam
biliyorum буну
ее defasýnda кафа üstü
даха серт dibine vurucam

yanlýþa doðru demeden
kendime ялана söylemeden
yüzüne bakýp aðlamadan
nasýl anlardým caným yanmadan яаа

Бени бана hatýrlatan yine bendim
sonunda

yeniden baþlasam dibinden
нэ варшу yaþamak güzel
yeniden baþlasam…


оставить комментарий